7-Eleven FunTime之選 新品推介 小老板 X 史努比午餐盒優惠


澳門優惠 FunTime之選 新品推介 小老板 X 史努比午餐盒優惠 0【#FunTime之選 】#新品推介 小老板 X 史努比午餐盒

小老板聯乘史努比推出嘅午餐盒任何年齡都適合使用~可以喺lunch time、小息時間甚至野餐嘅時候都啱用!

只要買小老板產品滿$50*或以上,就即送小老板 X 史努比午餐盒一個! 快啲嚟7仔買小老板紫菜,再帶埋小老板 X 史努比午餐盒返屋企啦!🥰

*凡買小老板產品滿$50或以上,送小老板 X 史努比午餐盒一個,此優惠以單一交易計算。

有效期由2022年9月14日早上7時起至9月27日。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售完即止。價格於香港店舖以港幣為單位,而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。

#7ElevenHK #7ElevenMACAU #7Eleven便利店 #新品推介 #小老板 #史努比 #快啲嚟7仔啦 #香港澳門都有㗎


分享至微信朋友圈取得優惠
...人己取優惠

優惠詳情

資料來源: 7-Eleven