OK便利店 今週四天狂減推廣


今週四天狂減推廣
【今週四天狂減🥳】
今期狂減︰
淳茶舍大紅袍烏龍茶/玉露綠茶/雲抹綠茶 500毫升樽裝$20/3件,平均每件$6.67
道地極品解茶/解綠茶/烏龍茶/纖解茶900毫升樽裝$13/件
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
推廣日期︰2021年4月8日上午7時至4月11日
推廣只適用於部份分店,售完即止

優惠詳情

資料來源: OK便利店