Don Don Donki 限時優惠 日本豐州市場漬魚


澳門優惠 限時優惠 日本豐州市場漬魚 0

澳門優惠 限時優惠 日本豐州市場漬魚 1Booking.com


【#限時優惠 日本豐州市場漬魚】
一直備受歡迎嘅「豐州市場漬魚」,獨立包裝處理好曬、‍一打開就可以煮,真係夠曬方便!口味多款而且煮法靈活,煎、焗、氣炸餸飯一流!

由3月15日至4月30日,DON DON DONKI澳門海產區各款口味「豐州市場漬魚」限時割引MOP138/3包 (原價MOP58/包)!

#dondondonki #dondondonkimo #donki #donkifood #日本漬魚 #日本海產


優惠詳情

資料來源: Don Don Donki


...人己取優惠