7-Eleven 著數之選 安記鮑粽福盒 優惠新登場


澳門優惠 著數之選 安記鮑粽福盒 優惠新登場 0
【#著數之選 】#安記鮑粽福盒 #優惠新登場
又就嚟到端午節,點少得同家人朋友一齊食粽應節呢?今期7仔為你帶嚟安記鮑.粽福盒2隻裝 同 鮑.粽福盒3隻裝 兩款都係安記50週年推出嘅全新鮑.粽禮盒,選用原隻鮑魚 加上安記臘腸,送禮自用都啱!

由即日起至7月4日,凡購買安記鮑‧粽福盒2隻裝或3隻裝 2件,即送你安記金牌花膠或鮑魚花膠佛跳牆1 件*!至荀優惠千祈唔好錯過呀🥰!

安記鮑.粽禮盒2隻裝包括:
鮑魚干貝金華火腿黑豬肉粽 1件
黑蒜臘腸蛋黃粽 1件

安記鮑.粽禮盒3隻裝 包括
鮑魚干貝金華火腿黑豬肉粽 x 1
黑蒜臘腸蛋黃粽 x 1
紫米陳皮豆沙粽 x 1

*貨品數量有限,送完即止。

#7ElevenHK #7ElevenMACAU #7Eleven便利店 #快啲嚟7仔啦 #香港澳門都有㗎 #安記


優惠詳情

資料來源: 7-Eleven


...人己取優惠