OK便利店 龍年好運抽不停優惠澳門優惠 龍年好運抽不停優惠 0
更多優惠在IG

Choice88 Instagram


訂閱定期澳門優惠資訊

郵件地址

Intuit Mailchimp


【龍年好運抽不停】

新年新氣象,新一年最緊要「開個靚頭」!OK特別準備咗新春大抽獎俾大家🧧,凡消費滿$138即可參加大抽獎,更有機會將平板電腦帶返屋企,快啲嚟試一試手氣,添個好運過好年啦~
.
禮品包括:
頭獎平板電腦(1份)
二獎禮盒$20電子現金券一張(共200份)
三獎免費贈飲一罐-無糖「雪碧」檸檬青檸味汽水330毫升高罐 (共1200份)
四獎H&I $2電子現金券一張(共2000份)
.
以單一消費計算,每單交易只限抽獎一次
獎品數量有限,送完即止
圖片只供參考,以實物為準
以上推廣只適用於部份分店
優惠不能同時使用
是次活動適用於全線澳門OK便利店但不包括氹仔美獅美高梅B1-002A號舖、澳門機場、葡京人分店。
參加者必須小心保管是次抽獎活動發出之一切兌獎收據,作為日後兌獎憑證用途。收據正本於領獎後將被收回以作記錄。
所有得獎者須同意有關獎品的條款及細則。
如有需要, 頭奬得奬者領獎時拍攝的影片及照片可用作本次活動內部用途。
若兌獎收據如有任何過期、不完整、偽造、影印、損毀、重印、修改或塗污,均作廢論,主辦商有權取消其得獎資格。收據如有遺失,主辦商決不補發,亦不會承擔參加者因此造成未能兌獎或其他任何損失。
得獎者須即場驗收獎品,並明白獎品不能作出任何更換或退貨。所有獎品不得兌換現金或其他禮品,不可轉讓或轉售。
主辦商亦不會為獎品提供任何保養或維修服務,主辦商恕不負責有關獎品及其相關服務之責任。得獎者同意主辦商若未能提供指定獎品,有權以等值之其他禮品代替。若主辦商屆時因任何原因未能提供指定獎品,主辦商有權以其他等值獎品代替。
得獎者須同意獎品供應商所列有關獎品使用之各項條款及細則。所有禮品受列印於兌獎收據上的條款及細則規範,並必須依收據上所示的期限及使用方式使用。
主辦商有權隨時更改此活動細則而無須事前通知或負上責任。
主辦商、其技術服務供應商及各獎品供應商對所有因領取或使用各獎品之後果概不負責。
主辦商、其技術服務供應商屬下之員工及家屬均不得參加是項活動以示公允。
以任何駭客或其它非法行為破壞活動規則者,其參加及/得獎資格將作廢,主辦商並對有關參加者或得獎者保留法律追訴權。
圖片只供參考,奬品以實物為準。
是次抽獎活動的中獎率非100%。
OK便利店(澳門)有限公司保留是次活動之最終決定權。 如出現因兌獎收據而產生或與之有關的如有任何爭議,OK便利店(澳門)有限公司作出之決定將為最終決定及不可推翻。
詳情請參閱OK便利店(澳門) Facebook專頁或請致電OK便利店(澳門)熱線:28828001查詢。


優惠詳情

資料來源: OK便利店


🙈 機票酒店優惠馬上睇!
即刻分享😎幫朋友慳錢