7-Eleven yuu會員專享 3X積分午餐推介 賺積分當錢使著數


澳門優惠 yuu會員專享 3X積分午餐推介 賺積分當錢使著數 0

澳門優惠 yuu會員專享 3X積分午餐推介 賺積分當錢使著數 1

yuu會員專享 3X積分午餐推介 賺積分當錢使著數
【#yuu會員專享】3X積分午餐推介 #賺積分當錢使
午餐除左要食得輕便快捷,仲要食得著數!宜家嚟7-Eleven購買以下產品仲幫你「極速」 賺取3x yuu積分!優惠期至10月26日咋! 🏻
1 任何7-SELECT 三文治
2 任何7-SELECT 飯糰或韓式手卷

================================
優惠期由即日起至10月26日。受條款及細則約束。詳情請參閱yuu應用程式。
#7ElevenHK #7ElevenMacau #7Eleven便利店 #yuu #yuu積分 #自家品牌 #Jetso #7SELECT #三文治 #飯糰 #韓式手卷 #午餐

關注最新優惠

優惠詳情

資料來源: 7-Eleven